/assets/img/slider/wentylacja.jpg

Stwórz dobry klimat w swoim
domu lub miejscu pracy z firmą ACTIVE CLIMA!

Wentylacja

Podstawowym zadaniem wentylacji jest wymiana powietrza w budynku, dla zapewnienia komfortowych i zdrowych warunków do pracy i życia. System wentylacji to odpowiednio zaprojektowany zespół elementów i urządzeń, zapewniający wymaganą intensywność wymiany powietrza wewnętrznego na powietrze czerpane z zewnątrz, powietrze jest oczyszczane, w zależności od potrzeby może być podgrzewane, lub schładzane, jeżeli istnieją takie wymagania powietrze może też być osuszane lub nawilżane.

Doprowadzanie powietrza zewnętrznego ma służyć:

- dostarczaniu tlenu niezbędnego do oddychania człowieka, przy spełnieniu minimalnych wymagań stanowionych przez akty prawneprawidłowego przebiegu procesów spalaniaobniżaniu zawartości wilgoci w powietrzu wewnętrznympomocą w usuwaniu zanieczyszczeń pyłowychusuwanie oparów, gazów, zanieczyszczeń biologicznych i chemicznych szkodliwych dla organizmu do poziomu akceptowalnego dla organizmówusuwanie przykrych i uciążliwych zapachówusuwanie zysków ciepła i wilgoci z procesów technologicznych

Skuteczność wentylacji zależy od właściwego doprowadzenia świeżego powietrza z zewnątrz do budynku, zapewnienia odpowiedniego przepływu pomiędzy pomieszczeniami i sprawnego usunięcia zanieczyszczonego powietrza, dlatego tak ważne jest odpowiednie zaprojektowanie i wykonanie systemu wentylacji, oraz regulacja działającego systemu.

Zajmujemy się pomiarami skuteczności wydajności wentylacji mechanicznej.

Wykonujemy projekty wentylacji.